pt. Gru 6th, 2019

Farma

Gospodarstwa rolne produkują zasoby żywności (szynki). Przede wszystkim zasoby żywności są wykorzystywane do szkolenia bohaterów w obozach szkoleniowych, modernizacji kopalni, modernizacji strażnicy i zasobów rzemieślniczych w kuźniach. Gospodarstwa mogą być ulepszane poziom po poziomie, każdy poziom zwiększa produkcję i magazynowanie gospodarstwa. Wyższa pamięć jest szczególnie przydatna, jeśli nie możesz często zbierać danych. Poziomy gospodarstw mogą zostać zwiększone do maksymalnego poziomu odpowiadającego twierdzy (np. Jeśli twierdza znajduje się na poziomie 7, farma może zostać podniesiona do poziomu 7). Farmy produkują surowce z godziny na godzinę. Kliknięcie na ikonę farmy daje możliwość zebrania tego, co zostało stworzone do tej pory, przejścia na inny poziom, zobacz statystyki (pojemność magazynu i produkcja na godzinę) i ewentualnie przeniesienie farmy. Pożywienia nie można wykorzystać do niczego, dopóki nie zostanie zebrane.

Gra ogranicza liczbę gospodarstw, które gracz może posiadać na podstawie poziomu twierdzy. Wraz ze wzrostem poziomu twierdzy powstaje więcej obszarów do budowy.

Podobnie jak inne budynki, gospodarstwa mogą być przemieszczane wokół bazy, ale nie można ich usunąć.

X